Trang ch??? / David D??ng (trang 6)

David D??ng

T??c d???ng ch???a b???nh c???a tinh b???t ngh??? v??ng – ??en

B?? quy???t gi???m c??n hi???u qu??? b???ng ngh???

TINH B???T NGH??? V??NG (m??u v??ng nh???t) C?? t??c d???ng b??? m??u, l??m ?????p da, ph??ng b???nh s???n cho ph??? n??? sau sinh, ch???ng vi??m, gi???i ?????c, b???o v??? t??? b??o gan, gi??p t??ng c?????ng s???c ????? kh??ng c???a c?? th???, v?? ?????c bi???t c?? kh??? n??ng t??c ?????ng l??n …

Chi ti???t »

T??c d???ng ch???a b???nh c???a c??? g???ng

C??y g???ng c?? t??n khoa h???c Zingiber officinal Rosc h??? g???ng Zingiberaceae hay d??n gian c??n g???i c??y g???ng l?? Kh????ng, Sinh kh????ng, Can kh????ng. ?????c ??i???m th???c v???t, ph??n b??? c???a c??y g???ng: c??y g???ng l?? m???t lo???i c??y nh???. s???ng l??u n??m. Th??n r??? m???m l??n th??nh c???, …

Chi ti???t »